• Organized by: Tango Argentino e.V.
  04/29/2022 21:00 to 05/02/2022 03:00
  Ludwigshafen, Germany
  Festival
 • Organized by: Tanguerilla Visual Poetry
  06/24/2022 15:00 to 06/26/2022 23:59
  Bremen, Germany
  Festival
 • Organized by: World Tango Society
  08/25/2022 18:00 to 08/29/2022 21:00
  Scheveningen, Netherlands
  Triathlon